Alkeni

Alkeni ali olefini so nenasičeni ogljikovodiki, ki imajo v verigi ogljikovih atomov eno dvojno vez. Najenostavnejši alken je eten (C2H4 oziroma CH2=CH2), ki vsebuje samo dva ogljikova atoma, eno dvojno vez in nobene funkcionalne skupine.


 

Imenovanje

Osnova sistematičnih imen alkenov so imena alkanov, katerim spremenimo končnico -an v končnico -en.

Za poimenovanje izomernih alkenov, ki se razlikujejo po položaju dvojne vezi, veljajo naslednja pravila:

 1. Poiščemo najdaljšo verigo ogljikovih atomov, ki vsebuje dvojno vez.
 2. Ogljikove atome oštevilčimo, tako da ima dvojna vez čim manjšo možno številko.
 3. Položaj dvojne vezi označimo s številko njenega prvega ogljikovega atoma.
 4. Položaje in število substituent imenujemo in zapišemo enako kot pri alkanih.
 5. Ime alkena zapišemo tako, da imenujemo številko ogljikovega atoma ter število in ime substituente, položaj dvojne vezi in ime najdaljše verige.

 

Primer: PENT-1-EN

 • PENT – 5 ogljikovih atomov
 • 1 – dvojna vez je na prvem C atomu
 • EN – alken


 

Razvejanim alkenom izrazmo na začetku alkilno skupino na enak način, kot pri alkanih.

Primer: 2,2-DIMETILPENT-4-EN

 • 2,2 – dve alkilni skupini na istem C atomu
 • DIMETIL – dve alkilni skupini z enim C atomom
 • PENT – 5 C atomov
 • 4 – dvojna vez je na 4. C atomu
 • EN – alken


Fizikalne in kemične lastnosti

Fizikalne lastnosti alkenov so podobne lastnostim alkanov. Agregatno stanje alkena je odvisno od njegove molekulske mase: eten, propen in buten so plini, linearni alkeni s petimi do šestnajstimi ogljikovimi atomi so tekočine, višji alkeni pa voskom podobne trdne snovi.


Alkeni so relativno stabilne spojine, vendar so zaradi dvojnih vezi bolj reaktivni kot alkani. Večina reakcij povzroči pretrganje dvojnih vezi in tvorbo nove enojne vezi. Alkeni se zaradi velikega števila možnih kemijskih reakcij uporabljajo kot surovina v petrokemični industriji.


Video alkena, ko gori:

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja